Den 6 juli 2013 gifter sig Ida Anderzon och Erik Ståhl i Skansen Kronan, Göteborg.